Fortrydelsesformular

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende

Til KJ Racing, Lundetoften 28, 4130 Viby Sjælland, tlf. 22479383, e-mail: info@aim-racing.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer:

 

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

 

Bestilt den                          ,modtaget den

Forbrugerens navn

 

Forbrugerens adresse

 

Forbrugerens underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

 

Dato